Gweld Eitemau Penodol

Oherwydd maint y casgliad, dyw hi ddim yn bosib i ni arddangos pob eitem, yn enwedig y rhai llai o faint. Os ydych yn teithio cryn bellter ac yn dymuno gweld gwrthrych penodol, cysylltwch â ni i weld a yw ar gael. Gallwn drefnu gweld eitemau sydd yn y storfa os cawn ddigon o rybudd o flaen llaw.

Mae rhai o’n heitemau mwy o faint ar fenthyg i amgueddfeydd a rheilffyrdd eraill fel y gwelir isod:

Viewing Exhibits

Owing to the size of the collection, not all items are are able to be on display, particularly the smaller items. If you wish to see a specific object, and are travelling some distance, please contact us to check whether it is available. We can make arrangements for items in store to be seen, provided we get sufficient notice.

Some of our larger exhibits are on loan to other museums and railways as shown below:

NumberObject TypeImageCurrent LocationLocation Website
TYWRM:EW008locomotive file EW008.jpgIrchester Narrow Gauge Railway Museumhttp://www.irchesterrailwaymuseum.co.uk/
TYWRM:LBC001locomotive file LBC001.jpgLeighton Buzzard Light Railwayhttp://www.buzzrail.co.uk/
TYWRM:MD001locomotive file MD001.jpgNorth Ings Farm Museumhttp://northingsfarmmuseum.co.uk/
TYWRM:PBF001wagon file PBF001.jpgPurbeck Mineral and Mining Museumhttp://www.purbeckminingmuseum.org/
TYWRM:RUS001.1locomotive file RUS001.jpgNorth Ings Farm Museumhttp://northingsfarmmuseum.co.uk/
TYWRM:SGB001locomotive file SGB001.jpgBeamish Museum; in storehttp://www.beamish.org.uk/