Rhoddion | Donations

Rhoi Eitemau

Rydym yn ychwanegu at ein casgliadau’n barhaus. Os hoffech roi unrhyw eitem sy’n berthnasol i reilffyrdd cul, cysylltwch â ni drwy anfon llythyr at:

Ymddiriedolaeth Amgueddfa’r Rheilffyrdd Bach Cul
Wharf Station, Tywyn, Gwynedd, Cymru, LL36 9EY.

neu e-bostiwch curator@ngrm.org.uk .

Noder ein bod wedi ymrwymo, fel Amgueddfa Achrededig, i dderbyn eitemau sy’n unol â’n polisi derbyn a gwaredu yn unig. Manylion ar gael ar gais.

Rhoddion Ariannol

Rydym yn hapus i dderbyn rhoddion ariannol. Gall Trethdalwyr y DU ein helpu ymhellach drwy lawrlwytho a llofnodi Datganiad Cymorth Rhodd.

Os hoffech gefnogi gwaith yr amgueddfa drwy wneud rhodd ar-lein drwy PayPal, defnyddiwch y botwm rhoi.

Gifts of Objects

We are continually adding to our collections. If you would like to donate any object relevant to narrow gauge railways, please contact us by letter to:

The Narrow Gauge Railway Museum Trust
Wharf Station, Tywyn, Gwynedd, Wales, LL36 9EY.

or by email to curator@ngrm.org.uk .

Please note that we are bound as an Accredited Museum to only accept objects which are in accordance with our accession and disposal policy. Details available on request.

Money Donations

We are happy to receive financial donations. UK Taxpayers can help us even more by downloading and signing a Gift Aid Declaration.

If you would like to support the work of the museum by making a donation online via PayPal, please use the donate button.