Eitemau Cyffredinol | General Items

Mae’r rhan hon o’r casgliad yn cynnwys deunydd ychwanegol a llyfrau sy’n rhoi rhagor o fanylion am reilffyrdd cul a rheilffyrdd lled safonol.

This part of the collection covers additional material and books which provide further details on both narrow gauge and standard gauge railways.