Ceisiadau Gwybodaeth | Information Requests

Rydym yn hapus i ddarparu rhagor o wybodaeth am eitemau yn ein casgliad. Bydd angen i ni godi tâl am y ceisiadau hynny sy’n arwain at gost i’r amgueddfa, fel copïo a phostio; bydd y costau hyn yn cael eu cytuno gyda chi cyn i ni weithredu ar eich cais.

Rydym yn amgueddfa sy’n cael ei rhedeg yn gwbl wirfoddol. Mae hyd yn oed ceisiadau syml nad ydynt yn golygu unrhyw gostau yn cymryd amser personol ein gwirfoddolwyr, felly ystyriwch roi rhodd i helpu i gynnal yr amgueddfa a diogelu’r adnodd gwerthfawr hwn ar gyfer pawb sy’n chwilio am wybodaeth am ein casgliad.

We are happy to provide further information on items in our collection.  We will need to make a charge for those requests which incur a cost for the museum, such as copying and postage; these costs will be agreed with you before we act on your request.

We are an entirely volunteer run museum.  Even simple requests that incur no costs take up our volunteers’ own time, so please consider giving a donation to help maintain the museum and preserve this valuable resource for all those seeking information on our collection.