[one_half padding=”0 20px 0 0px”]

Cyfleusterau

Parcio Ceir

Gellir parcio ym maes parcio Cyngor Tref, sy’n hawdd cerdded ato o orsaf y Lanfa, Tywyn.

Lluniaeth a Siop

Mae Caffi Trwyddedig King’s a Siop y Rheilffordd i’w gweld nesaf at yr amgueddfa yng ngorsaf y Lanfa, Tywyn. Ceir manylion llawn am y rhain, ynghyd â’u horiau agor, ar wefan Rheilffordd Tal-y-llyn.

Toiledau

Ceir toiledau, gan gynnwys toiled gwbl hygyrch, ar orsaf y Lanfa Tywyn.

Lifft

Mae dau lawr yn yr amgueddfa. Mae lifft ar gael i’r rheini sy’n cael anhawster gyda grisiau.

[/one_half]

[one_half_last padding=”0 0px 0 20px”]

Facilities

Car Parking

Parking is available at the Town Council car park, a short walk from Tywyn Wharf station.

Refreshments & Shop

King’s Licensed Café & the Railway Shop are located adjacent to the museum at Tywyn Wharf station. Full details of these, and their opening hours, are shown on the Talyllyn Railway website.

Toilets

Toilets, including a fully accessible toilet, are available at Tywyn Wharf station.

Lift

The museum has two floors. A lift is available for those unable to easily manage the stairs.

[/one_half_last]