Croeso i Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul, Tywyn

Amgueddfa annibynnol wedi’i hariannu gan roddion

Welcome to the Narrow Gauge Railway Museum, Tywyn

An independent museum funded by donations

Ymweliad
Gwybodaeth am ymweld â’r amgueddfa

Gweld a gwneud
Darganfyddwch weithgareddau yn yr amgueddfa

Casgliad
Gweld ein casgliad ar-lein

Gweithgareddau
Pethau i roi cynnig arnyn nhw o’ch cartref

Cymryd rhan
Helpwch i gefnogi ein hamgueddfa trwy roddion a gwirfoddoli

Taflen Amgueddfa


Amgueddfa Achrededig: 1433

Elusen Gofrestredig: 1040128

Visit
Information on visiting the museum

See and do
Discover activities within the museum

Collection
View our collection on-line

Activities
Things to try from your home

Get involved
Help support our museum by donations and volunteering

Museum Leaflet


Accredited Museum: 1433

Registered Charity: 1040128

Narrow Gauge Railway Museum
Wharf Station
Tywyn
Gwynedd, Wales
LL36 9EY

01654 710472

curator@ngrm.org.uk

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram