Croeso i Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul, Tywyn

Ymgysylltu gyda, diddanu ac addysgu ymwelwyr am gyfraniad enfawr rheilffyrdd cul
i gymdeithas, yn y gorffennol a’r presennol.

Welcome to the Narrow Gauge Railway Museum, Tywyn

Engaging, entertaining and educating visitors about the huge contribution of narrow-gauge railways to society, past and present.

Ymweliad
Gwybodaeth am ymweld â’r amgueddfa

Gweld a gwneud
Darganfyddwch weithgareddau yn yr amgueddfa

Casgliad
Gweld ein casgliad ar-lein

Gweithgareddau
Pethau i roi cynnig arnyn nhw o’ch cartref

Cymryd rhan
Helpwch i gefnogi ein hamgueddfa trwy roddion a gwirfoddoli

Taflen Amgueddfa


Amgueddfa Achrededig: 1433

Elusen Gofrestredig: 1203380

Visit
Information on visiting the museum

See and do
Discover activities within the museum

Collection
View our collection on-line

Activities
Things to try from your home

Get involved
Help support our museum by donations and volunteering

Museum Leaflet


Accredited Museum: 1433

Registered Charity: 1203380

Narrow Gauge Railway Museum
Wharf Station
Tywyn
Gwynedd, Wales
LL36 9EY

01654 710472

curator@ngrm.org.uk

Facebook
YouTube
Instagram