Croeso i Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul, Tywyn

Amgueddfa annibynnol wedi’i hariannu gan roddion

Welcome to the Narrow Gauge Railway Museum, Tywyn

An independent museum funded by donations

COVID-19 Update

The museum has now re-opened with social distancing arrangements in place.

The Trust wishes to acknowledge the financial assistance and support given by
Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council, the Heritage Emergency Fund, and the Welsh Government Economic Resilience Fund.

Ymweliad
Gwybodaeth am ymweld â’r amgueddfa

Gweld a gwneud
Darganfyddwch weithgareddau yn yr amgueddfa

Casgliad
Gweld ein casgliad ar-lein

Gweithgareddau
Pethau i roi cynnig arnyn nhw o’ch cartref

Cymryd rhan
Helpwch i gefnogi ein hamgueddfa trwy roddion a gwirfoddoli

Taflen Amgueddfa


Amgueddfa Achrededig: 1433

Elusen Gofrestredig: 1040128

Visit
Information on visiting the museum

See and do
Discover activities within the museum

Collection
View our collection on-line

Activities
Things to try from your home

Get involved
Help support our museum by donations and volunteering

Museum Leaflet


Accredited Museum: 1433

Registered Charity: 1040128

Narrow Gauge Railway Museum
Wharf Station
Tywyn
Gwynedd, Wales
LL36 9EY

01654 710472

curator@ngrm.org.uk

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram