Casgliad | Collection

Mae casgliad yr amgueddfa yn ymdrin â nifer o wahanol feysydd pwnc. Gallwch weld manylion pellach, a gweld ein casgliad ar-lein trwy ddilyn y dolenni.

Rheilffyrdd Unigol: Rheilffyrdd Cul a Diwydiant | Rheilffyrdd Cul Milwrol | Rheilffyrdd Preifat | Cludwyr Cyhoeddus

Gwneuthurwyr

Y Parchedig Wilbert Awdry

Eitemau Cyffredinol


Mae’r Amgueddfa’n darparu cyfleusterau i’r rhai sy’n dymuno gwneud ymchwil i reilffyrdd cul. 

Cyfleuster Ymchwil

Ceisiadau Gwybodaeth

The museum collection covers a number of different subject areas. You can see further details, and view our collection on-line by following the links.

Individual Railways: Industrial Railways | Military Railways | Private Railways | Public Carriers

Manufacturers

Revd Wilbert Awdry

General Items


The Museum provides facilities for those wishing to carry out research into narrow gauge railways.

Research Facility

Information Requests