Gweithgareddau |Activities

Dyma weithgareddau a phosau i chi roi cynnig arnyn nhw gartref. Maent yn seiliedig ar eitemau sy’n ymwneud â rheilffyrdd bach cul. Gellir dod o hyd i rai ohonynt yn Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul, Tywyn.

Gellir lawrlwytho ac argraffu’r Taflenni Gweithgareddau. Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau i helpu gydag addysg gartref.

Gallwch gwblhau’r Posau Jig-so ar-lein. Maent yn cynnwys tua 100 o ddarnau, ond gallwch chi addasu nifer y darnau i’w gwneud yn haws neu’n anoddach. Ceir rhagor o wybodaeth ar y ddewislen gymorth.

Here are some activities and puzzles for you to try at home. They are based on items relating to narrow gauge railways, some of which can be found in the Narrow Gauge Railway Museum in Tywyn.

The Activity Sheets can be downloaded and printed. These contain activities to help with home education.

The Jigsaw Puzzles are completed online. They contain around 100 pieces, but you can adjust the number to make them easier or more difficult. The help menu provides more information.

Activity Sheets

The Steam Engine
Slate
Inclines

Making Money
Made Here

Activity Sheets for Younger Children

The Steam Engine for Younger Children
Slate for Younger Children
Inclines for Younger Children

Activity Sheets provided by our friends at Twinkl

Activity Pack 1

Activity Pack 2

Picture Puzzle

The Twinkl website also includes many other activities for children of all ages.


Jigsaw Puzzles

William Finlay

Corris Locomotive No.3
William Finlay’s Cab
Baguley Petrol Locomotive